Hur ofta ska/bör man göra en radonmätning i sin bostad och hur går det till? Vi rätar ut alla frågetecken.

Om det gått mer än tio år sen en radonmätning gjordes eller om du gjort renoveringar eller en ombyggnation som kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att en ny mätning görs. Men något lagkrav som talar om hur ofta en radonmätning ska utföras finns inte.

Radon är en gas som är osynlig, luktfri, färglös. Den är hälsofarlig och kan orsaka cancer. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år och är den främsta orsaken till lungcancer efter rökning. Därför är det viktigt att mäta radon regelbundet hemma och agera efter behov.

Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial (blåbetong) och vattnet.

För tillförlitligt resultat bör en radonmätning i en bostad göras under eldningssäsongen från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader.

En radonmätning bör göras:

  • Om det har gått mer än tio år sedan en mätning gjordes senast
  • Efter en renovering eller ombyggnation
  • Vid köp- eller försäljning av bostad
  • Vid byte av ventilations- eller värmesystem
  • Om du tror att det finns radon i din bostad

Så här mäter du radon

  1. Beställ radonmätare (mätdosor) via ett ackrediterat företag som är specialiserade på radon
  2. Placera ut mätdosorna enligt anvisningarna du får med 
  3. Skicka tillbaka mätdosorna och protokollet när mättiden är slut
  4. Invänta mätresultatet

Relaterade länkar
Radonmessen Deutschland