Det rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten att göra en ny radonmätning om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen, eller om det har skett renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften. 

Radon är en osynlig, luktfri och färglös gas som utgör en allvarlig hälsorisk genom att kunna orsaka cancer. Enligt Folkhälsomyndigheten leder radon till cirka 500 fall av lungcancer i Sverige varje år och är den främsta orsaken till lungcancer efter rökning. Därför är det av yttersta vikt att man regelbundet mäter radonnivåerna i hemmet och vidtar nödvändiga åtgärder om så krävs.

Syftet med att utföra en radonmätning är att fastställa om radonhalten i bostaden överstiger referensnivån på 200 Bq/m3. Det finns inget annat sätt att avgöra om bostaden har en förhöjd nivå av radon. Radon kan härstamma från marken, byggnadsmaterial och vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3. 

För att erhålla tillförlitliga resultat bör radonmätningar genomföras i en bostad under eldningssäsongen, från oktober till och med april. Mätperioden bör vara minst två månader.

För att säkerställa en hälsosam bostadsmiljö är det rekommenderat att genomföra en radonmätning i följande situationer: om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen, efter en renovering eller ombyggnation, vid köp eller försäljning av bostad, vid utbyte av ventilationssystem eller värmesystem, eller om det finns misstanke om att radon kan förekomma i bostaden.

Om du bor i en villa eller ett hus kan du enkelt utföra din egen radonmätning. Vanligtvis kontrollerar man radonhalten i vardagsrummet och ett av sovrummen. Mätningen är enkel! Du kan beställa radondosor som du enkelt placerar ut enligt instruktionerna som medföljer. När mätperioden är över skickar du tillbaka dosorna och inom cirka en vecka får du besked om det finns några förhöjda radonhalter eller inte.