Omkring 500 personer drabbas av lungcancer varje år i Sverige på grund av radon. Det är därför det är av yttersta vikt att förstå radon och göra regelbundna radonmätningar i ditt hem för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Det uppskattas att 325 000 svenska hem har radonhalter som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3 enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Det skrämmande är att du inte kan veta hur höga radonhalterna är utan att utföra en radonmätning. Radon finns naturligt i marken, luften och vattnet och kan komma in i våra hem från flera olika källor.

Radon från marken: Den vanligaste källan

Markradon är den mest förekommande källan till förhöjda radonhalter i inomhusluften. Gasen sipprar in genom olika otätheter i ditt hus. Sprickor i källarväggar, betonggolv, jordgolv, och krypgrund kan vara vägar för markradon att tränga in i ditt hem. 

Radon från byggmaterial

Byggmaterial som är stenbaserade, såsom lättbetong, betong och tegel, innehåller ofta radium och kan avge radon. De flesta byggmaterial har låga radonhalter och utgör ingen fara för hälsan. Men det finns undantag, och det mest notoriska är blåbetong. Mellan åren 1929 och 1975 användes blåbetong flitigt i svenska hem, särskilt i väggar och bjälklag. Det är den största radonkällan bland byggmaterialen.

Radon från hushållsvatten

Bergborrade brunnar kan innehålla vatten med höga radonhalter. Det är näst intill ovanligt i kommunalt vatten. Om ditt hushållsvatten innehåller radon kan det öka radonhalten i inomhusluften när vattnet avdunstar. Detta kan hända när du spolar vatten, tvättar diskar och utför andra hushållssysslor.

Radonmätning

Det enda sättet att säkerställa att din inomhusmiljö är fri från radon är att mäta radonhalten. En radonmätning är en enkel och kostnadseffektiv åtgärd för att skydda din hälsa och ditt hem. Genom att göra en långtidsmätning kan du få ett årsmedelvärde som du kan lita på. Det är viktigt att komma ihåg att mätningen bör utföras under minst 60 dagar under perioden 1 oktober till 30 april. Beställ radonmätning nu!