När det gäller investeringar finns det många frågor du kan ställa. Vad är investeringar? Varför investera? Hur ska man investera?

Här är 9 frågor (och svar) om investeringar för att ge dig en bättre uppfattning om vad investeringar är och hur du kommer igång.

1. Vad innebär investering?

Att investera innebär att man lägger pengar på något som man förväntar sig att det kommer att ge en ekonomisk avkastning i framtiden. Det kan till exempel handla om aktier, obligationer, fastigheter eller investeringar i företag.

2. Varför ska du investera?

Det finns flera anledningar till varför du bör investera. För det första kan den ge ekonomisk avkastning i form av utdelning eller kapitalvinster. För det andra kan investeringar också skydda mot inflation, vilket innebär att du kan tjäna pengar även om priserna annars stiger.

3. Hur investerar du?

Det finns flera olika sätt att investera. Du kan till exempel investera i aktier, obligationer, fastigheter eller investera i företag. Du kan också investera i fonder

4. Varför ska jag skapa en LEI-kod?

En LEI-kod är ett internationellt erkänt ID-nummer som tilldelas företag och investerare. LEI-koden gör det möjligt att identifiera och spåra företag och investerare över gränserna. Källor: LEI SERVICE och The Government Offices

5. Vad är en aktie?

En aktie är en andel i ett företag, vilket innebär att du som aktieägare har del i företagets vinster eller förluster. Aktier ger därför möjlighet att tjäna pengar på företagets framtida utveckling.

6. Vad är en obligation?

En obligation är ett lån i ett företag eller ett land. Obligationer ger därför möjlighet att tjäna pengar på företagets eller landets framtida utveckling.

7. Vad är fastigheter?

Fastigheter är en investeringsform där du köper ett hus eller en lägenhet med avsikt att hyra ut den. Fastigheter ger möjlighet att tjäna pengar på hyran eller genom att sälja fastigheten igen vid ett senare tillfälle.

8. Vad är en värdepappersfond?

En värdepappersfond är en samling pengar som investeras i olika aktier, obligationer eller andra investeringar. Fonder gör det möjligt att diversifiera dina investeringar så att du inte lägger allt på samma bord.

9. Vad är en värdepappersfond?

En värdepappersfond är en samling pengar som investeras i olika aktier, obligationer eller andra investeringar. Investeringsfonder gör det möjligt att diversifiera dina investeringar så att du inte behöver